Tomiji - 2013-03-07 10:21:51

http://i.imgur.com/W6TtAQb.png

Magia, która pozwala na poruszanie przedmiotów bez ich dotykania, siłą woli. Ilość i waga podniesionych przedmiotów musi być adekwatna do tego co jesteśmy podnieść przy uyciu własnej siły. Podczas kontrolowania przedmiotów należy pozostać bardzo skupionym. Aby magia zadziałała na dany przedmiot musimy być blisko niego, a ten nie może być dotykany przez innego człowieka. Ta magia pozwala na kontrolowanie różnych rzeczy, jednak ruchy nie mogą być skomplikowane i złożone.

http://i.imgur.com/gntX66i.png
Gracz na tym poziomie dopiero opanował magię i może przesuwać tylko pojedyncze (lub bardzo małe) przedmioty z niewielką prędkością. Nie mogą być one zbyt masywne. Podczas używania magii na tym poziomie należy być skupionym tylko na ruchu poruszanych obiektów, poza tym mag musi wspomagać się ruchem dłoni.

http://i.imgur.com/Y8exSkj.png
Mag ma teraz znacznie większe możliwości. Może poruszać do kilku przedmiotów jednocześnie. Podczas używania magii, użytkownik nie musi być zupełnie skupiony na niej, może wykonywać też inne, drobne czynności.

cwel w więzieniu jak wprowadzic karte gry do top eleven so close to perfection opowiadanie erotyczne matka z synem prisonwars jakie skille